kamagra gel cialis kaufen viagra schweiz cialis bestellen cialis schweiz cialis generika viagra bestellen kamagra schweiz levitra generika

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi


- Yorumla.com bir ortam sağlayıcıdır.

- Yorumla.com sadece kullanıcılar tarafından üretilen tarafsız, şeffaf içerikleri yayınlamakla yükümlüdür. Bu yönüyle yorumla.com yazılan içeriklere müdahale etmemektedir.

- Yazılan içeriğin kullanım hakkı yorumla.com'a aittir.

Ancak içerik hakkında sorumluluk üyeye aittir ve içeriği kaldırma yetkisi küfür, hakaret, ticari çıkar, reklam içermediği müddetçe sadece üyeye aittir.

- Yazılan içerik kopyalanamaz ve kullanıcı izni olmadan herhangi bir şekilde tamamı veya bir kısmı kullanılamaz.

- Yorumla.com kullanıcı tarafında fayda sağlayan bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

-Yorumla.com kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşmaz.

Ancak yasal merciler tarafından istenilen bilgiler, kullanıcıya öncesinde haber verilmek koşulu ile paylaşılır.

- Üye, Site dahilinde, genel kabul gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun davranmayı kabul eder.

Site'de suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen Üye'ye aittir.

Üye'nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden Yorumla.com sorumlu tutulamaz.

- Üye'nin, Site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar.

Site, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, Site'de haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve Site'de toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz.

Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

- Üye, T.C. Anayasa'sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların Site aracılığıyla paylaşılamayacağını, bunu bildiğini, aksi halde kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

Üye, Yorumla.com ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Yorumla.com ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

- Üye, bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak Site'de ifşa ettiği düşünce, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyalin Yorumla.com tarafından onaylanmayabileceğini, onaylanması halinde herhangi bir hukuki engelle karşılaşıldığı takdirde Site'ye yüklenen içeriklerin kullanımının engelleneceğini ve Yorumla.com'un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

- Üye, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyalin Site'de paylaşılamayacağını ve bu tür materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul eder.

Yorumla.com Site dahilinde uygunsuz davranışlara karşı tasarruf hakkı

- Üye, ifşa edilen düşünce, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Yorumla.com?a, ortaklarına ve yöneticilerine karşı da münferiden sorumludur.

- Üye, Yorumla.com?un, aşağıda özellikle belirtilen hususlar dahil ve fakat bunlarla kısıtlı kalmamak üzere, Site dahilinde, genel kabul gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve uluslar arası sözleşmelere uygun olmayan durumlarda, kullanacağı tasarrufların herhangi bir belirsizlik durumunda en kapsamlı ve caydırıcı şekilde uygulanacağının bilgisinde olduğunu peşinen kabul eder:

- Kanuna, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunmak,

- Tehdit etmek, sövme ve benzeri fiilleri işlemek,

- Kişi ve/veya kuruluşların gizli bilgilerini yayınlamak,

- Ticari, reklam ya da promosyon materyalleri iletmek,

- Kişilerin haberleşme özgürlüğünü kullanmasını engellemek,

- Uygunsuz, yalan ve/veya iftira içeren ileti ve bilgileri göndermek,

- Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını zedeleyici ileti göndermek.

Üyeliğin iptali ve Sözleşme'nin Yorumla.com tarafından sonlandırılması
- Yorumla.com, işbu Sözleşme'yi, aşağıdaki durumlarda önceden herhangi bir bildirime gerek olmadan ve derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilir ve Üye'nin üyeliğini iptal edebilir.

- Gerekli gördüğü herhangi bir anda gerekçe göstermeksizin, ve/veya-Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya-Üye'nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi.

- Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya Üye ile Yorumla.com arasında yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumlar kapsamında, işbu Sözleşme maddeleri ile çakışma olduğunda, bu Sözleşme'nin üstünlüğü vardır.

cialis online viagra bestellen kamagra jelly